عوارض قرص سقط جنین

مارس 24, 2019
عوارض قرص سقط جنین سایتوتک

عوارض قرص سقط جنین سایتوتک

مقدمه ای در مورد قرص سقط جنین سایتوتک در سالهای قبل بیشتر از آمپول هاي عضلانی مثل اکسی توسین و پروستاگلندین برای سقط جنین در سه […]
تماس با خانم حسینی کلیک کنید
error: